top of page
איל שני טיפול במגע, דיקור וצמחי מרפא במיתר

טיפולים

"טיפול במחלה כאשר הופיעו כבר הסימנים משול לאדם צמא

שעכשיו חופר באר ..."

מתוך ספר הרפואה הפנימית של הקיסר הצהוב

רפואה מזרחית מבוססת על הרמוניה בין כל מרכיבי החיים - פיזי, נפשי ורגשי. כל איכות תומכת באחרות. אדם בהרמוניה הוא שמח, בריא, מצליח ואהוב על ידי אחרים. מי שמגיע למצב זה מכיר את ההרמוניה, צריך לשמור על סגנון חיים נכון, פעולה נכונה, חשיבה נכונה ופיתוח חוכמה וחמלה כלפי כולם.

בטיפול איתך, אני משלב טיפול במגע ידי עם דיקור סיני, צמחי מרפא, תזונה ותנועה נכונה ויציבה. מעל לכל, זו ההבנה של השימוש במשאבי החיים שלנו והאחריות שלנו לשמור עליהם.

לנושאים ספציפיים ותיאום זמן לטיפול אישי אפשר ליצור איתי קשר 

bottom of page